تبلیغات
 حرف من اینه... - خودکار قرمز نیـست اینـجا

خودکار قرمز نیـست اینـجا


شـنیـدم در زمـان خســرو پـرویـز          گرفـتند شـاعری را تـوی تـبریـز

بـه جــرم نقــض قانــون اسـاسـی          و بـعض گفـتمان های سـیاسـی

ولی آن مــرد دور اندیـش از پیـش          قـراری را نـهاده بـا زن خـویـش

کــه  از  زنـدان اگــر آمــد زمـانی          بـه نـام مـن پـیامـی یا نـشانـی

اگـر  خــودکار آبـی  بــود  متـنش         بدان باشد درست و بی غل و غش

اگـر بـا رنــگ قرمـز بـود خــودکار          بـدان باشـد تـمام از روی اجـبار

تـمامـش از فشــار بازجویـی اسـت          سراپایش دروغ و یاوه گویی است

گـذشـت و  روزی آمـد نامـه از مـرد        گـرفت آن نـامه را، بـانوی پر درد

گشــود  و  دیـد بـا حـال  و مـآبـی         نـوشتـه شـوهـرش با خـط آبـی

عزیـزم عشق من حـالت چطور است         بـگو بی بنده احوالـت چطوراست

اگــر از  ما بپــرسی، خوب بشــنـو          مـلالی نیـست غـیر از دوری تـو

من ایـنجا راحــتم کیفــور کیفــور         بساط عیش و عشرت جور واجـور

کتـک بـا چــوب یا شـلاق و باطـوم         تــمامأ شـایعاتی هست مـوهـوم

هرآنـکس گوید اینجا چوب دار است         بدان این هم دروغی شاخدار است

در ایــنـجا اسـترس جــایی نــدارد         درفــش و داغ مـعــنایـی نـدارد

کجـا تفتیـش هـای اعتقـادی اسـت         کـجا سلـول های انفـرادی اسـت

همه اینجا رفـیق و دوسـت هسـتیم         چو گردو داخل یک پوست هستیم

در ایــنجا بـازجــو اصــلأ  نـداریـم         شـکنجه، اعـتراف، عـمرأ نـداریـم

بــه جـای آن اتــاق فـــکر داریــم          روشـهای بـدیـع و بـکـر داریــم

عـزیزم حـال من خـوب اسـت اینجا         گـذشـت عمـر مطلوب است اینجا

کسی را هیـچ کاری ,با کسی نیست          نـشانی از غـم و دلـواپسی نـیست

همه چـیزش تمامأ "بیست" اینــجا         فـقط, خودکار قرمز نیـست اینـجا
طبقه بندی: شعر،
برچسب ها: (یکی از اشعار قدیمی محمدرضا عالی پیام )، خودکار قرمز نیـست اینـجا،

تاریخ : چهارشنبه 5 اسفند 1394 | 11:06 ق.ظ | نویسنده : مهربانو | نظرات

دانلود آهنگ